it en

Intervista a Shirin Neshat – TG1 (TV7 del 02.11.2018)